loading1
loading2

INFO

Ela Venbroek is met haar atelier in 1982 van start gegaan. Tijdens haar opleiding aan een Poolse kunstschool studeerde ze behalve beeldhouwkunst ook restauratietechnieken. Eerst heeft ze ervaring opgedaan bij een schilderijenrestaurateur. Daarna heeft ze als zelfstandig ondernemer voor diverse musea, overheidsinstanties en particulieren gewerkt. Restauratie en conservatie van schilderijen, lijsten en andere objecten worden met veel aandacht gerealiseerd. Tevens is Ela Venbroek actief bezig met houtsnij- en beeldhouwwerk. Zo worden er veel snijramen, ornamenten, balusters en kapitelen naar voorbeeld of eigen ontwerp gerealiseerd. Ook in deze discipline werkt ze voor diverse instanties in binnen en buitenland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het atelier.

 

 

Slechts weinig kunstenaars hebben de afgelopen decennia in Nederland zoveel bijgedragen aan verfraaiing van monumentale gebouwen en andere cultuurgoederen als Ela Venbroek – Franczyk. Haar atelier Ela bestaat 35 jaar. Vooral op de eigen woonplaats heeft de inwoonster van Deventer haar stempel gedrukt”(Monumentaal, nr 3, juni 2017).