loading1
loading2
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Restauratie objecten

Het restaureren van beelden en objecten kan zeer uiteen lopende kunstwerken betreffen. Aan de hand van de voorbeelden geef ik u een kleine impressie van de restauraties die ik heb uitgevoerd.